ABC-klubben för användare av datorer

bild av tangentbord och kaffekopp
Bli medlem! Info för medlemmar Styrelse Webmail Webforum

Styrelse och funktionärer

Vi håller årsmöte och väljer styrelse i mars varje år. Vid senaste årsmötet valdes följande personer.

Styrelse

Göte Liljegren <8430>, ordförande, email m8430@abc.se
Marcus Strömberg <9370>, vice ordförande, email m9370@abc.se
NilsOla Nilsson <10785>, sekreterare, email nilsola@abc.se
Eric Rowley <9880>, kassör, email elric@abc.se
Johan Persson <2397>, ledamot, email jp@abc.se
Gabriel Kihlman <10732>, ledamot, email gk@abc.se
Tommy Hamberg <508>, ledamot, email m508@abc.se

Revisorer

Ulf Olsson <8835>, revisor, email m8835@abc.se
Klas Anderberg <8928>, revisorssuppleant, email m8928@abc.se

Valberedning

Gunnar Tidner <1306>, ledamot, sammankallande, email m1306@abc.se
Rolf Modin <2865>, ledamot, email m2865@abc.se